Projekt leírása

Progjekt címe:

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ II. ÜTEME SÁTORALJAÚJHELYEN

 

Projekt azonosító száma:
ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017

 

Projektgazda:
SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Közvetítő Szervezet:

SÁTORALJAÚJHELY VÁROSFEJLESZTŐ ÉS GAZDASÁGI Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

 

 

Projekt előzményei

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017 számú, Szociális városrehabilitáció II. üteme Sátoraljaújhelyen című városrehabilitációs projektje támogatásban részesült, amelyet 2013.09.02 –től 2015.03.30 -ig valósítunk meg.


A ROP-forrásból megvalósuló városrehabilitációk esetén a közvetett támogatások rendszere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása mellett a társadalmi megújulás érdekében kialakított ún. „soft” elemek megvalósításában olyan helyi szervezetek is részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pályázatokban – az általuk végzett tevékenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt – csak korlátozottan vettek részt.


A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

Városrehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott „soft” tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra.

 

Projekt céljai

 

A szociális városrehabilitációs projekt célja a Sátoraljaújhely társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból leszakadással fenyegetett keleti városrészének 2. sz. akcióterületének fejlesztése, az itt élők társadalmi helyzetének, foglalkoztatási színvonalának, életkörülményeinek javítása.

A projekt keretében megjelölt soft beavatkozások reagálnak a jogosultsági indikátorok által jelzett legsúlyosabb problémákra: alacsony iskolázottsági szint, kedvezőtlen munkaerőpiaci potenciál, közbiztonság javítása, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások hiánya, szociális segítségnyújtás (családsegítés, életvezetési tanácsadás, egészségügyi képzés, baba-mama foglalkozások).

 

A programalap megvalósításával elvárt indikátorok:

 

Játszóházas foglalkozások

 • programban résztvevők száma legalább 10 fő/alkalom
 • havi legalább 2 alkalom a megvalósítás ideje alatt, 18 hónap programalap keretében, legalább 360 megjelenés

 

Sportrendezvények

 • projekt megvalósítás ideje alatt 18 rendezvény megvalósítása
 • havi 1 alkalom a projekt megvalósítás ideje alatt, 18 hónap programalap keretében, legalább 400 fő megjelenése

 

Kézműves foglalkozások

 • projekt megvalósítás ideje alatt 36 foglalkozás megvalósítása,
 • 10 fő/alkalom, 360 megjelenés a projekt megvalósítás alatt, 18 hónap programalap keretében

 

Álláskeresési tréning

 • programban résztvevő hátrányos helyzetűek száma 25 fő
 • tréninget sikeresen elvégzők száma legalább 20 fő
 • legalább 1 állásinterjún részt vesz a tréninget követő 6 hónapban legalább 20 fő

 

Környezettudatos akciók

 • projekt megvalósítási időszakban legalább 9 akció teljeskörű lebonyolítása

 

Roma nők egészségügyi képzése

 • programban résztvevő hátrányos helyzetűek száma 22 fő
 • képzést sikeresen elvégzők száma legalább 18 fő

 

Életvezetési tanácsadás

 • tanácsadáson megjelentek száma legalább 5 fő/alkalom
 • havi 1 alkalom a megvalósítás ideje alatt, 18 hónap programalap keretében, összesen legalább 90 megjelenés

 

 Baba-mama foglalkozások

 • programban résztvevők száma legalább 10 fő/alkalom
 • heti 1 alkalom a megvalósítás ideje alatt, 18 hónap programalap keretében, összesen legalább 720 megjelenés

 

 Bűnmegelőzési akciók

 • projekt megvalósítási időszakban legalább 9 akció teljeskörű lebonyolítása

 

Támogatás formálya

 

Vissza nem térítendő támogatás.


A Programalap teljes összege: 27 377 188 Ft.


A rendelkezésre álló keret a Programalapból finanszírozott egyszeri pályázati kiírás keretét jelenti, amelyre a keret kimerüléséig érkezhetnek a „mini-projekt” javaslatok. A Közvetítő Szervezet saját hatáskörben határozhatja meg, hogy a Programalap forrását egyszeri vagy több alkalommal hirdeti-e meg, ennek megfelelően a felhívásban pontosan meg kell adni az egyszeri alkalommal rendelkezésre álló teljes keretösszeget.

 

 

 

Copyright © Sátoraljaújhely Város Önkormányzata