,

 

 

2010 májusában a folyamatos és nagy esőzések telítették a talajt, megemelték az élővízfolyások szintjét és az időszakos vízfolyások medreiben is egyre nőtt a vízmennyiség. Május 15-16-án 2 nap alatt 2 hónapra várható vízmennyiség hullott le hirtelen. A régióra jellemző tartós, majd hirtelen nagy mennyiségű csapadék egyszerre duzzasztotta meg a Bózsva-patakot, a Fehér-patakot és a szlovákiai vízgyűjtő területéről már medréből kilépve érkező Ronyvát. Május 16-án hajnalban a város északkeleti részén már kb. 1,5 m magasan állt a hirtelen növő áradat. A víz óriási pusztítást vitt végbe a baromfik, a kisállatok körében, elpusztította a kúltúrnövényzetet, és károsította az ingatlanokat. A rohanó víz megrongálta az utakat, a kiépített vízelvezető árkok és patakmedrek burkolatát, behatolt az épületekbe. A néhány napig a falakat támadó víz leáztatta a vakolatokat, szétnyomta a padlókat és számos esetben ezzel károsította a szerkezeteket is. A 2010 évi árvizek után Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kereste a megoldást a visszatérő árvizek megelőzésére. Többször tárgyaltak a területileg illetékes Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselőivel, és felvették a kapcsolatot a szomszédos Szlovákiai településsel és vízügyi szervekkel. A megvalósíthatóságra több változatot is megvizsgáltak, ennek végeredménye lett, hogy a meglévő, államhatárt képező meder megtartásával és annak depóniáján történő védelmi mű megépítésével biztosítható a mértékadó vízhozamok kiöntés nélküli elvezetése. A megvalósíthatóságra irányuló vizsgálatok alapján a projektgazda a következő változatot határozta meg: A Ronyva patak Sátoraljaújhely belterületi szakasz jobb partján árvízvédelmi mű építése a korábbi legnagyobb vízszint fölött 20 cm magasságra. Az árvízvédelmi mű földtöltés, azokon a szakaszokon, ahol 3 m koronaszélességű töltés építésére nincs hely, árvízvédelmi fal készüljön, azonos magassággal. A meder bővítésére nem kerül sor, de a korábbi fenntartási padka helyreállítandó, valamint a túlzottan meredek, csúszásra hajlamos rézsűket rendezni kell. Elvégzendő a keresztező műtárgyak felújítása, biztonságos működésre alkalmassá tételük. A projekt során így a Ronyva patak árvízvédelmi művel való ellátása Sátoraljaújhelyen a település környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése céljából valósul meg. A projekt eredményeként létrejön: - 3,05 km épített, felújított árok - .48,8 ha terület lesz ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett terület - Közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak száma a fenntartási időszakban: 4 fő, heti 40 órában. - A támogatott projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság 1725 fő érint közvetlenül.

 

 

 

© 2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata