Projekt leírás

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata felismerte, hogy a korszerű tervezési és vezetési módszertanok, illetve infokommunikációs technológiák bevezetése a szervezeti változások egyik előmozdítója, mely elősegíti a közigazgatási folyamatok demokratizálódását, a modern szolgáltató önkormányzat megteremtését.

Szükségesnek látjuk az önkormányzat feladatainak újragondolását, a megerősített feladatok magasabb színvonalú ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítását.

A projekt átfogó célja, hogy fenntartható finanszírozású, jobb minőségű és jobban hozzáférhető szolgáltatások jöjjenek létre.

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

 

Eddig megvalósult tevékenységek:
 

 

 

1. jelentéstételi időszak tevékenységei:

A projekt keretében 2009. novemberben kezdődött el a közbeszerzési eljárás előkészítése.

Az ajánlati felhívás 2010.01.06-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

Az ajánlatok bontása 2010. január 14-én történt.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás és szervezetfejlesztési tanácsadói feladatok egy közbeszerzési eljárás keretében kerültek meghirdetésre. A nyertes ajánlattevővel 2010. február 10-én kötött megbízási szerződést Sátoraljaújhely Város Önkormányzata.

A Kató és Társa 2003 Kft. szervezetfejlesztési tevékenysége a vizsgálati szakasszal indult, melynek keretében a következők valósultak meg:

- strukturált kérdőíves adatgyűjtés (hivatali működés, ügyviteli folyamatok, vezetési rendszer)

- dokumentumok, információk begyűjtése (határozatok, előterjesztések stb.)

Folyamatban: személyes interjúk lefolytatása a hivatal minden alkalmazottjával és az intézmények vezetőivel.

 

2. jelentéstételi időszak tevékenységei:

A Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával kötött szerződése alapján az alábbi tevékenységeket látta el a jelentéstételi időszakban:

- projektmenedzsment tevékenység

- a március-április hónap folyamán átvett hivatali dokumentumok áttanulmányozása

- a hivatal által kitöltött kérdőívek feldolgozása:

szakmai kérdőív a hivatal működéséről

ügyviteli kérdőív az egyes szervezeti egységek, ügyintézők tevékenységéről (16 kérdőív)

vezetési-irányítási rendszer működését felmérő kérdőív (hivatali vezetőktől 8 db, intézményvezetőktől 11 db, a hivatali beosztott köztisztviselőktől 52 db)

a feldolgozott írásbeli információk kiegészítése mélyinterjúk során szerzett információkkal

Interjúk időpontja: május 3., 4., 11.

- az információk feldolgozása alapján – többszörös belső team egyeztetést követően – helyzetfeltáró tanulmány összeállítása, egyeztetésre történő átadása.

 

A helyzetfeltáró tanulmány véglegesítését követően kerültek összeállításra a szervezetfejlesztési javaslatok 2010. szeptember 30-i határidővel.

 

3. jelentéstételi időszak tevékenységei:

A szervezetfejlesztési tanácsadói tevékenység keretében a Kató és Társa 2003 Kft. az alábbi tevékenységeket végezte el a jelentéstételi időszakban:

- projektmenedzsment tevékenység

- 2011. január és február hónapban az intézményekkel való kapcsolattartás, munkamegosztás értékelése céljából intézményi kérdőív összeállítása. A kitöltést követően 2011. január 31-én közös konzultációra került sor az intézmények képviselőivel.

- Ismételt interjúk lefolytatása a Polgármesteri Hivatalban a további tanulmányok elkészítése céljából.

- A pályázatban szereplő tanulmányok elkészítése.

- Projektmenedzsment képzés lebonyolítása.

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása (képzések), az alábbiak szerint:

Ajánlati felhívás megküldése: 2010.09.29.

Eredményhirdetés: 2010.11.15.

Szerződéskötés:2010.11.30.

 

A pályázatban szereplő képzések lebonyolítására a Kazinczy Oktatási Műhely Bt-vel kötött szerződés keretében megvalósultak a pályázatban szereplő képzések: informatikai alkalmazások, internetes tartalomfejlesztés alapismeretek, stratégiatervezés alapismeretek, minőségirányítás (PQM) és monitoring alapismeretek, e-közigazgatás alapismeretek.

Képzési dokumentumok a jelentéshez mellékelve.

 

  1. A fejlesztésben érintettek számára segítségnyújtást biztosítottunk a fejlesztés eredményeinek hasznosítása érdekében – személyes konzultációk keretében.
  2. A projekt tárgyával kapcsolatos jelentések, elemzések előírásszerű és rendszeres közzétételét biztosítottuk Sátoraljaújhely város honlapján projekthez kapcsolódó információk: nyilvanossag.satoraljaujhely.hu/arop; a Polgármesteri Hivatal szervezeti változásait érintő előterjesztések: http://www.satoraljaujhely.hu/index.php/onkorm/eloterjesztesek
  3. A munka-egészségügyi és egészség-megőrzési információkra felhívtuk a kollégák figyelmét: minden éven rendszeresen van munkavédelmi oktatás (jelenléti ív).
  4. A projekt keretében megvalósult képzések tervszerű, kompetencia alapú képzések voltak – igazolás módja: képzési dokumentáció, kompetencia térkép.
  5. A társadalmi felelősséget pozitív hatást gyakorló példákon mutattuk be – dolgozók bevonásával megtartott munkaértekezletek keretében.

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Tel: 224-3100 Fax: 224-3105

Módosítás: (2011. június 22. szerda, 11:58)