Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  349,91 millió forint támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából a „Szociális célú városrehabilitáció Sátoraljaújhelyen III. ütem” című projekt megvalósítására. A pályázati program célja a város szegregátumában élők társadalmi hátrányának csökkentése, az esélyegyenlőség elvének érvényesítése, illetve az esélytudatosság. Az ország többi városához hasonlóan a Sátoraljaújhely egyes részein is problémát okoz a lakosság leszakadása, a terület szegregálódása. A folyamat a város észak-keleti részét érinti. A „Szociális célú városrehabilitáció Sátoraljaújhelyen III. ütem” című projekt a település e területének fejlesztését szolgálja. A pályázati program során felújítják a Nefelejcs utca 1-2. szám alatti társasházakat. A beruházás során 32 lakás felújítása történik meg, mely a külső oldali hőszigetelésben, a külső nyílászárók cseréjében, valamint az elavult héjazat teljes cseréjében nyilvánul meg. Felújításra kerül a teljes csapadékvíz elvezető rendszer, és megtörténik a közlekedők biztonságosabbá tétele a korlát, lépcsők, burkolatok, előtetők teljes helyreállításával. A szabadidő hasznos eltöltésének érdekében játszótér és szabadidő park kerül kialakításra. A városrészen a közbiztonság növelése céljából 5 darab térfigyelő kamera lesz kihelyezve. A lakókörnyezet állapotának javítását szolgálja az egy darab szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása. A program keretében felújításra kerül a Barátszer illetve a Móricz Zsigmond utca illetve a Móricz Zsigmond utcához kapcsolódó járdaszakasz. Ezzel javul a funkcionális városközpont szegregált területről való elérhetősége. A projekt átfogó célja: Sátoraljaújhely szegregált területének integrálása a hátrányos helyzetű lakosok életkörülményeinek javításával és társadalmi felzárkóztatásával. Specifikus célok: - Szegregált területeken élő hátrányos helyzetűek lakhatási feltételeinek javítása önkormányzati szociális bérlakások felújításával. - Szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, közösségfejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.  - Funkcionális városközpont szegregált területekről történő elérhetőségének javítása.  - Lakókörnyezet állapotának a javítása.  - Közbiztonság javítása A szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma: 1199 fő. A projekt zárásának várható időpontja 2020. február 25. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Projekt száma: TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00013 További információ kérhető: Fejlesztési Csoport 47/525-100 fejlesztes@satoraljaujhely.hu
Szociális célú városrehabilitáció Sátoraljaújhelyen III. ütem TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00013

A projekt leírása

Sátoraljaújhely - Minden jog fenntartva.