Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program 50 000 000 forintos támogatásával valósítja meg a ”Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen” című projektet. A program célja a településen működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások színvonalának javítása, az ellátottak számára a kor követelményeinek megfelelő környezet kialakítása, a szociális szolgáltatások, eredményességének javítása megfelelő ellátási körülmények biztosításával. A projekt keretében a sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Sátoraljaújhely, Hősök tere 10., Dr. Molnár János u. 12. (székhely) és a Hunyadi u. 8. szám alatti intézményei az alapműködéséhez kapcsolódó eszközbeszerzést tudják megvalósítani. A fejlesztések során szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a szenvedélybetegek közösségi ellátását, az idősek és fogyatékosok nappali ellátását, valamint a család  és gyermekjóléti szolgáltatások megfelelő ellátását kívánják elérni. A szociálisan rászoruló személyek részére a napi szükséglet kielégítésére szolgáló ételmennyiséget a székhely intézmény főzőkonyháján készítik el és innen szállítják ki a másik két telephely tálalókonyhájára.  A tálalókonyhákra történő ételszállításhoz használt dupla falú szállító edényzet elhasználódott. Az étel melegen tartása, a normál és diétás készítmények szakszerű szállítása nem volt biztosított, így nem tudták betartani az ételszállításra vonatkozó előírásokat. A pályázati támogatás segítségével a megfelelő szállító és melegen tartó eszközök beszerzése valósul meg. Az intézmény a normál, epés és cukros betegeknek megfelelő, diétás étkeztetést nyújt, ezeket az ételeket megfelelően elkülönítve tudja majd szállítani. Jelenleg az étel szállítását vegyes használatú Ford Transit gépkocsival végzi az intézmény, mely 310.255 km-t futott. A gépkocsi gyakori meghibásodása bizonytalan helyzetet teremt és problémát okoz az ételszállításnál, az ellátotti körnél pedig elégedetlenséget vált ki. Ezt a meglévő gépkocsi cseréjével tudják megoldani, melyre a pályázati támogatás lehetőséget biztosít. A meglévő konyhai eszközök elhasználódtak, így a program keretében az étel kiadagolásához edények, az étel melegen tartásához 4 égős ipari gáztűzhelyt vásárolnak. A Hunyadi úti idősek klubjában és a fogyatékosok napközi otthonában a tányérok és evőeszközök, az elavult konyhaszekrény és hűtőszekrény cseréjére is sor kerül. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése érdekében a Fogyatékosok Napközi Otthonában, a szenvedélybetegek közösségi ellátásában, valamint az idősek nappali intézményeiben rendszeresen néznek közösen nekik szóló TV műsorokat, természetfilmeket, vetélkedőket az ellátásban részesülők, de szívesen visszanézik a szabadtéri és benti rendezvények videófelvételeit is. A jelenleg használt régi televíziók helyett modern, nagyképernyős készülékeket vásárolnak. Az ellátottak körében a szabadtéri programokra is nagy igény van. A projekt keretében olyan fedett terasz épül a Hunyadi úti telephelyen, amit tavasztól őszig használni tudnának az ellátásban részesülők. A különféle szabadtéri programokkal, csoportfoglalkozásokkal és szabadidős tevékenységekkel tovább színesíthetnénk az ellátást igénybevevők mindennapjait, ami fizikai és mentális állapotukra pozitív hatást gyakorol. Mindkét telephelyen fapadok kihelyezésével is ösztönözik az ellátottakat arra, hogy több időt öltsenek a szabad levegőn. Az idősek klubjaiban szabadidős programokat is szerveznek, ahol szabadtéri sütés-főzés is megvalósul.  Ezek színvonalas megvalósításához járul hozzá az intézményenként 2-2 szeletsütő és 1- 1 üstház vásárlása gázrózsával. Az aktív és tevékeny időskor elősegítése, valamint a képesség és a készség fejlesztése érdekében az intézmény lehetőséget teremt az ellátottak számára, hogy betekintést kapjanak az informatika világába és megismerkedjenek a számítógép és az internet használatával. A célok elérése érdekében a Fogyatékosok nappali intézményében 1, az idősek klubjában telephelyenként 1-1 személyi számítógép, valamint az ügyintézés elősegítése érdekében 1-1 hálózatba köthető nyomtatót fognak vásárolni. A projekt várható befejezése: 2018. szeptember 30.
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen Projekt száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00046

A projekt leírása

Sátoraljaújhely - Minden jog fenntartva.