Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 105,45 millió forintos támogatásával valósítja meg a „Komplex felzárkóztató program Sátoraljaújhely leromlott városrészein” című programot. A projekt a város szegregátumában élő motiváltak és alulképzettek lakosság számára biztosít olyan képzéseket és foglalkozásokat, melyek segítséget nyújthat számukra életük megreformálására. Sátoraljaújhely szegregátumában élő felnőtt roma lakosság több mint fele csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik, mintegy negyedük be sem fejezte az általános iskolát. Jellemző a szülőknél az alul iskolázottság, szakképzetlenség, a leghátrányosabb helyzetű munkaerő piaci csoporthoz tartozás. A munkaviszonnyal rendelkezők, illetve nem rendelkezők arányát mutatja, hogy tartósan munkanélküli az aktív korúak 50 %-a. Az elhelyezkedés egyik legfőbb akadálya a képzetlenség, de nem hagyható figyelmen kívül a földrajzi, közlekedési elszigeteltség, a térség alacsony foglalkoztatási képessége sem. A projekt megvalósítás alatt az előzetes igényfelmérés alapján ipari gépész OKJ-s képzésen, valamint női szabó akreditált képzésen vehetnek részt a célcsoport tagjai. A szakmai képzésen 10-10 fő oktatása valósul meg, 500 óra elméleti és 550 óra gyakorlati óra keretében. A képzésben résztvevő személyek a képzés ideje alatt megélhetési támogatásban részesülnek. A projekt szakmai programja keretében a közösségi szemléletformálás, egészséges életmóddal összefüggő nagyrendezvények, egészségnapok, lakossági fórumok, életviteli tanácsadás, munkaadói-munkavállalói worshop és börze, családi napok lesznek. A programok között a hagyományőrzés, kézműves játszóházak és sport rendezvények is szerepel. Hangsúlyos szerepet kapnak az egészséges életmóddal, bűnmegelőzéssel, antidiszkriminációval kapcsolatos rendezvények, szűrések, felvilágosító jellegű előadások, kiállítások, mint ahogy fontos szerepet kapnak, a sikeres életpályákat bemutató előadások, találkozók.   A családi napok egy–egy mérföldkő fordulóhoz kötődnek. A rendezvények bemutatják az elért eredményeket: bemutatkoznak a program keretében működő amatőr művészeti csoportok, láthatóak lesznek kiállítás keretében a kézműves foglalkozások legszebb darabjai, a fotókiállítás pedig a lezárt időszak közösségi eseményeiről ad számot. Az antidiszkrimináció jegyében sportverseny lesz. Havi rendszerességgel, az egészséges életmódra és életviteli kérdésekre épülő klubfoglalkozások lesznek orvosok, védőnők, egészségügyi dolgozók közreműködésével. Előadások, szűrések, tanácsadások, játékos vetélkedők formájában. A klubfoglalkozásokon a résztvevők tájékoztatást kapnak a betegségekkel, azok szűrésével és kezelésével kapcsolatosan. A foglalkozások programjában szerepel a családtervezés, a gyermeknevelés, a segítőhálózattal való kapcsolattartás szükségességének felismertetése valamint a krónikus betegségben szenvedő részére tanácsadás, ismeretterjesztés a diabétesz, asztma, allergia betegségekkel kapcsolatosan. A közösségi kézműves foglalkozások a negyedévente egy alkalommal 3 órás időtartamban a tematikához kapcsolódóan valósulnak meg, jellemzően a roma hagyományokra, ünnepkörre épülve. A családoknak, felnőtt célcsoportnak szervezett kézműves foglalkozáson feldolgozzák az adott témát az ahhoz kapcsolható tematika és technikák alkalmazásával egyéni vagy közösségi alkotásokat hoznak létre.  A projekt ideje alatt 5 féle 10-10 alkalmas tanfolyam kerül lebonyolításra, mely alapfokú ismereteket nyújt egy-egy területre.       - Valamennyi korosztálynak alapfokú számítógépkezelői ismeretek tanfolyamot hirdetünk, mely két részből áll:             egyrészt alapfokú informatikai ismeretekkel, az internet használattal, másrészt az elektronikus ügyintézési           alapokkal         ismerteti meg az érdeklődőket.        - A program keretében zajló „Szabás-varrás a háztartásban” tanfolyamnak elsősorban a nők a célcsoportja. A           tanfolyam résztvevői elsajátíthatják a szabásvarrás, a lakástextil készítés, kötés, horgolás tudományát.       - Folytatódik a komplex telepi programban megkezdett cigánykonyha főző tanfolyam.       - Nyelvtanfolyam zajlik angol és szlovák nyelvből hirdetünk. A számítógép kezelő tanfolyam és a varró tanfolyam megtartásához 6-6 db számítógépet és varrógép beszerzése történik meg. A helység berendezéséhez számítógép asztalokat, a varráshoz szükséges asztalokat és székek vásárolunk. A sport műhely tevékenysége során a szegregátumban élők számára klubfoglalkozás keretében rendszeres sportfoglalkozást szervezünk szakember irányításával. A heti 2 órában tervezett sportfoglalkozásokon a résztvevők megismerkedhetnek a különböző sportolási formákkal, ugyanakkor a hangsúlyt a csapatsportokra, illetve a küzdősportokra tesszük. A csapat sportok segítségével a műhely résztvevői nemcsak a mozgás élményével, hanem a csapatjátékkal, a csapatban gondolkodás élményével is megismerkedhetnek. A táncműhely tevékenysége két csoportban a helyi hagyományőrző táncra és a modern tánctanulásra épül. A résztvevők a tradicionális cigány táncokkal és a modern tánctechnikákkal ismerkedhetnek meg. A táncok tanulása egyrészt a mozgás élményét, másrészt az identitást erősíti a műhely résztvevői számára. Cél, hogy az – egyszerűbb és bonyolultabb – koreográfiák tanulásán keresztül a résztvevők megtapasztalhatják a közös munka, a közös tanulás élményét, egyéni és közösségi sikerélményt nyújtson egy-egy produkció létrehozása, a közösségi rendezvényeken való bemutatása. A 4-14 éves korosztályok számára heti rendszerességgel tartunk élményalapú klubfoglalkozásokat. Meseklub, Kis kézművesek klubja- Játszóház- mindegyike meghatározott napokon, azonos időtartamban, adott tematikára épülő programmal valósult meg szakemberek közreműködésével. Témanapokat szervezünk korcsoportonként az alábbi témákban:       - Színházlátogatás – évente 1 alkalommal a 10-14 éves korosztály számára a sikeres tanulmányi eredmény, sport          teljesítmény, verseny eredményes résztvevői részére.       - Pályaorientációs témanap – iskola és üzemlátogatással, évente 1 alkalommal a pályaválasztás előtt álló 12-13 éves           diákok számára.       - Tehetségkutató témanap különböző művészeti ágakban kiírás szerint, hagyományteremtő céllal évente egy          alkalommal a 6-18 éves korosztály számára.       - A “Föld Napja”- környezetvédelmi témanap 7-18 éves korosztálynak.       - A felzárkóztató foglalkozásokat a igényfelmérésre és a korábbi komplex telepi programban történt felmérésekre alapozva az alsó és felső tagozatos iskoláskorú gyermekek részére elsődlegesen a tanulási problémákkal, nehézségekkel küzdő iskoláskorú gyermekek részére. Célja az iskolai teljesítmény segítése, a hátrányos helyzet leküzdésem a tovább tanulási esélyek növelése, hatékony, személyre szóló segítség, támogatás nyújtása, egyéni haladás, készség és képesség fejlesztés, egyéni fejlesztés.  A programban 240 hátrányos helyzetű személy bevonásával zajlik. A projekt várhatóan 2020. május 31-én zárul.
Komplex felzárkóztató program Sátoraljaújhely leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00001

A projekt leírása

Sátoraljaújhely - Minden jog fenntartva.